Ile kontroli nad obywatelem?, 2.12.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-12-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-12-06 14:14:45
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:37:25

"Bilingi, inwigilacja, interes publiczny” to temat debaty zorganizowanej 2 grudnia 2010 r. przez prof. Ireną Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jej uczestnicy wskazywali, że należy wzmocnić kontrolę nad stosowaniem rozmaitych metod inwigilacji obywateli, takich jak wykorzystywanie danych z bilingów czy informacji, gdzie logowała się czyjaś komórka. Państwo powinno bowiem stać na straży gwarantowanych każdemu przez Konstytucję RP praw, takich jak prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych.

W czasie spotkania dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) odniósł się do problemu zbyt szerokiej implementacji tzw. dyrektywy retencyjnej w Polsce (Dyrektywy 2006/24/WE) zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia, że dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz publicznie dostępnych usług internetowych będą zatrzymywać i przechowywać szczegółowe informacje o wszystkich realizowanych połączeniach. Ponadto przedstawił krytyczne uwagi wobec niektórych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. GIODO omówił projektowany zakres zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Zdaniem dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, przewiduje on zbyt szerokie uprawnienia kontroli skarbowej w zakresie wykorzystywania dowodów uzyskanych podczas stosowania przez tę służbę kontroli operacyjnej.

W debacie, oprócz GIODO, uczestniczyli m.in.: Krystyna Mokrosińska, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katarzyna Szymielewicz z Fundacji PANOPTYKON, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zbigniew Wrona, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jacek Cichocki, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Ostatnie aktualności