UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ile kontroli nad obywatelem?, 2.12.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-12-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-12-06 14:14:45
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:37:25

"Bilingi, inwigilacja, interes publiczny” to temat debaty zorganizowanej 2 grudnia 2010 r. przez prof. Ireną Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jej uczestnicy wskazywali, że należy wzmocnić kontrolę nad stosowaniem rozmaitych metod inwigilacji obywateli, takich jak wykorzystywanie danych z bilingów czy informacji, gdzie logowała się czyjaś komórka. Państwo powinno bowiem stać na straży gwarantowanych każdemu przez Konstytucję RP praw, takich jak prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych.

W czasie spotkania dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) odniósł się do problemu zbyt szerokiej implementacji tzw. dyrektywy retencyjnej w Polsce (Dyrektywy 2006/24/WE) zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia, że dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz publicznie dostępnych usług internetowych będą zatrzymywać i przechowywać szczegółowe informacje o wszystkich realizowanych połączeniach. Ponadto przedstawił krytyczne uwagi wobec niektórych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. GIODO omówił projektowany zakres zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Zdaniem dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, przewiduje on zbyt szerokie uprawnienia kontroli skarbowej w zakresie wykorzystywania dowodów uzyskanych podczas stosowania przez tę służbę kontroli operacyjnej.

W debacie, oprócz GIODO, uczestniczyli m.in.: Krystyna Mokrosińska, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katarzyna Szymielewicz z Fundacji PANOPTYKON, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zbigniew Wrona, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jacek Cichocki, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Ostatnie aktualności