DOLiS–035–895/09
Wystąpienie z dnia 3 lipca 2009 r. do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako odpowiedź na pismo jednego z senatorów podnoszące kwestię podawania do publicznej wiadomości, np. w ogłoszeniach gminnych, wyroków o skazaniu za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Ostatnie aktualności