Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach
GIODO przygotował zestaw wyjaśnień, kiedy szkoły mogą stosować monitoring wizyjny, jakie obowiązki muszą spełnić oraz jakie są prawa osób nim objętych.
Raport z Konferencji "Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski", 18.09.2015 r.
Cyberlaw.pl jeden z patronów medialnych przygotował wspólnie z mówcami konferencji raport zawierający komentarze i odpowiedzi na wybrane pytania uczestników.
15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych
Okolicznościowa publikacja GIODO
Rada Europy publikuje przewodnik dla internautów dotyczący praw człowieka
Strasburg, 17.04.2014 - Rada Europy opublikowała przewodnik dla użytkowników Internetu.
Poradnik wyborczy
GIODO wydał Poradnik „Ochrona danych osobowych na potrzeby partii politycznych i komitetów wyborczych”
Przewodnik dla przedsiębiorców
„Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych. Poradnik dla przedsiębiorców” jest dostępny na stronie GIODO.
Poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
Właśnie został opublikowany „Poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych” przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności