UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

II edycja projektu wymiany realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-08-18
Wprowadził‚ informację: 2009-08-18 15:15:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tytuł projektu: „Wzmocnienie umiejętności pracowników Biura GIODO”

W sierpniu 2009 r. Biuro GIODO rozpoczęło realizację projektu mobilności finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Celem projektu jest umożliwienie pracownikom Biura GIODO wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania prawa z zakresu ochrony danych osobowych z innymi organami zajmującymi się podobną problematyką w krajach partnerskich. Uczestnicy wymian mają szansę skonfrontowania swojej wiedzy oraz pozyskania nowych informacji i doświadczeń w wybranych obszarach ochrony danych osobowych, zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników urzędu na danych stanowiskach pracy. Projekt adresowany jest do wybranej grupy pracowników merytorycznych, którzy zajmują się zadaniami obejmującymi działalność edukacyjno-szkoleniową, kontrolą przetwarzania danych oraz rejestracjami.

Realizacja projektu odbywa się w formie 1 lub 2-tygodniowych pobytów wybranych pracowników Biura GIODO w siedzibach partnerskich organów ochrony danych osobowych biorących udział w projekcie, tj. w siedzibie Rzecznika Informacji na Słowenii, w siedzibie Biura Komisarza ds. Ochrony Danych na Cyprze, w siedzibie Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech oraz w siedzibie Urzędu Federalnego Rzecznika Ochrony Danych i Dostępu do Informacji w Niemczech. Szczegółowy program pobytu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika wyjazdu i odpowiada konkretnym potrzebom wynikającym z charakteru pracy. W trakcie pobytu uczestnicy są zobowiązani do realizacji następujących zadań: obserwacja pracy, wymiana doświadczeń, dyskusje, warsztaty, prezentacje, rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary wdrażania prawa.

W rezultacie uczestnicy projektu pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania prawa wspólnotowego, wymienią doświadczenia dotyczące funkcjonowania organów ochrony danych osobowych, porównają praktyki stosowane w instytucjach partnerów, przyczynią się do wzrostu mobilności zawodowej, uczestnictwie w systemie kształcenia ustawicznego oraz wzmocnią kompetencje językowe. Projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 do 30 czerwca 2010.

Projekt stanowi kontynuację poprzedniego projektu mobilności realizowanego w latach 2007-2008, w trakcie którego 21 pracowników Biura miało możliwość pozyskania wiedzy w zakresie zadań realizowanych w partnerskich organach ochrony danych reprezentujących 6 krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia i Czechy).

ComputerWorld

Ostatnie aktualności