Projekt wymiany realizowamy w ramach Programu Leonardo da Vinci

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2008-08-28 13:38:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W okresie od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizowało projekt wymiany w ramach Programu Leonardo da Vinci. „Nowe kompetencje osób odpowiedzialnych za wykonywanie przepisów ochrony danych osobowych”.

Celem projektu było umożliwienie pracownikom Biura GIODO pogłębienia dotychczasowej wiedzy oraz pozyskania nowych doświadczeń i informacji w zakresie stosowania prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez inne organy zajmujące się podobną problematyką. W ramach projektu 21 pracowników Biura GIODO odbyło jedno- lub dwutygodniowe wizyty w publicznych organach ochrony danych osobowych w 6 krajach partnerskich (Czechy, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania).

Uczestnicy przebywając w instytucjach partnerów mieli szansę szczegółowego zapoznania się zarówno z ogólnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organów ochrony danych osobowych, jak i ze specjalistycznymi zagadnieniami w tym obszarze, stosownie do wykonywanej pracy. Program wizyt był indywidualnie dopasowany do potrzeb uczestnika wyjazdu.

W efekcie projekt przyczynił się do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania prawa wspólnotowego, wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania organów ochrony danych osobowych, przeniesienia praktyk stosowanych w kraju partnera i implementacja do systemu polskiego, wzrostowi mobilności zawodowej oraz wzmocnieniu kompetencji językowych.

Poniżej prezentowany jest raport podsumowujący doświadczenia pracowników Biura GIODO uczestniczących w projekcie mobilności.

 

ComputerWorld

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2018-07-15
Wprowadził‚ informację: 2008-08-28 13:40:31
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności