UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
59 spotkanie Grupy Berlińskiej w Oslo
W dniach 25-26 kwietnia 2016 r. w Oslo, odbyło się 59 spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (tzw. Grupy Berlińskiej). W spotkaniu tym uczestniczył przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień dotyczących ochrony prywatności, szczególnie w kontekście przetwarzania danych w sektorze telekomunikacji. Omawiano między innymi: kwestię prywatności oraz bezpieczeństwa telefonii internetowej (VoIP), ochronę prywatności na platformach wykorzystywanych do nauki przez Internet, wykorzystywanie biometrii w ramach elektronicznego uwierzytelniania, kwestie związane z prywatnością osób rejestrujących domeny internetowe, w tym zakresu danych publikowanych o domenach w serwisach whois, w kontekście nowych regulacji w tym zakresie przygotowanych przez ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów), ochronę prywatności na portalach społecznościowych, a także ochronę prywatności w sieciach telewizji kablowej oraz w związku z nowymi funkcjonalnościami systemów operacyjnych instalowanych w odbiornikach telewizji cyfrowej (Smart TV). Problem telefonii internetowej był przedmiotem dyskusji z uwagi na nowe funkcjonalności, jakie pojawiły się w tym w zakresie w stosunku do stanu którego dotyczyło stanowisku ww. Grupy przyjęte w roku 2006. Na spotkaniu ustalono, że w zakresie VoIP przyjęte zostanie nowe stanowisko, którego główne tezy ustalono na spotkaniu a ich dopracowanie nastąpi w trybie pisemnych konsultacji. Podobnie dyskusja w zakresie dotyczącym regulacji ICANN i zakresu danych w serwisach whois związana była z potrzebą aktualizacji stanowiska Grupy jakie w tym zakresie zostało wydane w roku 2000. Inne zagadnienia jak np. ochrona prywatności w serwisach e-learning’owych, czy ochrona danych w systemach samochodowych mających połączenie z Internetem omawiane były po raz pierwszy i tematy te będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach. Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono również nasilającym się atakom cybernetycznym i potrzebie organizowania skutecznej ochrony. Tematowi temu poświecone było wystąpienie Pani Sopfie Nystrom – Dyrektora Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i informacji z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.

Ostatnie aktualności