Czy firma może przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu promocji produktów lub usług innej firmy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 10:51:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, o ile pozyskałaby na to ich odrębną zgodę.

Uzasadnienie

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przesądza, kiedy firmy mogą przesyłać swoim klientom oferty marketingowe. Mogą to robić:

  • bez ich zgodyjeśli w ten sposób promują własne produkty lub usługi. Podstawą wykorzystywania ich danych osobowych będzie bowiem prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (czyli firmy), o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie bowiem z przepisami, prawnie usprawiedliwionym celem administratora danych jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług. Można więc wykorzystywać dane w tym celu, pod warunkiem że nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  • za ich zgodąjeśli promują produkty lub usługi innego podmiotu. Nie istnieją bowiem przepisy prawa, które pozwalałyby na uznanie, że przesyłanie oferty marketingowej innego podmiotu jest działaniem dopuszczalnym jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Nawet zawarcie przez oba pomioty umowy w sprawie wzajemnej promocji nie wystarczająca podstawą do uznania, że wysyłanie oferty marketingowej firmy współpracującej jest prawnie usprawiedliwionym celem administratora danych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności