Zwiększanie świadomości receptą na poprawę ochrony danych osobowych, 7.01.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-01-08 12:01:33
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-01-08 12:15:53

Podnoszenie świadomości wagi ochrony danych osobowych – zarówno administratorów danych, jak i każdego z nas – to jeden z priorytetów GIODO.

Jego realizacji służyć będą konferencje i spotkania organizowane z okazji X Dnia Ochrony Danych Osobowych. Choć święto to jest obchodzone co roku 28 stycznia, to w 2016 r. wydarzenia z tej okazji będą miały wyjątkowy charakter i formułę, o czym dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO mówiły na antenie Polskiego Radia 24 w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim.

Realizacja bardzo bogatego programu możliwa będzie dzięki włączeniu się w obchody Dnia uczelni wyższych, z którymi GIODO ma zawarte porozumienia o współpracy. W efekcie w poszczególnych ośrodkach akademickich odbędą się konferencje poświęcone różnym istotnym tematom, związanym z szeroko pojętą problematyką ochrony prywatności i danych osobowych, takim m.in. jak kradzież tożsamości, marketing bezpośredni, ochrona danych medycznych czy Big Data.

To są zagadnienia, które warto poruszyć z różnych powodów, chociażby dlatego, że wciąż budzą wiele wątpliwości, o czym świadczą wpływające do GIODO skargi, a także ze względu na związane z nimi prace legislacyjne – mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa. – Organizując spotkania i konferencje na uniwersytetach w całej Polsce chcemy dotrzeć z informacją do jak największej grupy odbiorców i uczulić społeczeństwo, nas wszystkich, na to, że trzeba zabezpieczać dane osobowe – podkreślała, dodając, że najlepszym sposobem zabezpieczenia danych jest ich racjonalne ujawnianie.

Dr Edyta Bielak-Jomaa z jednej strony zaznaczała, że musimy zwracać uwagę na to, jakie informacje o sobie, komu i w jakim celu udostępniamy, z drugiej zaś podkreślała, jak duża odpowiedzialność za właściwe obchodzenie się z naszymi danymi spoczywa na administratorach danych.

Dyrektor Urszula Góral podkreślała z kolei, że spotkania organizowane z okazji obchodów X Dnia Ochrony Danych Osobowych będą doskonałą okazją, by odnieść się również do czekającej nas rewolucji w ochronie danych osobowych, jaką będzie uchwalenie unijnego rozporządzenia w tym zakresie. – Jesteśmy w przededniu przyjęcia tych przepisów, bo głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na początku roku – wskazywała.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności