Naruszający zasady ochrony danych osobowych nie będą bezkarni, 31.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-11-04 14:11:40
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-11-04 14:19:15

Po wejściu w życie unijnej reformy w zakresie ochrony danych osobowych, GIODO na podmioty nie dbające o ochronę danych osobowych będzie mógł nałożyć wysokie kary finansowe.

Obecnie zdarzają się przypadki zarówno wycieków danych spowodowanych niewłaściwym ich zabezpieczeniem, jak i bezprawnego ich wykorzystywania.

Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w rozmowie z redaktorem Piotrem Nisztorem z Telewizji Republika wskazywał, że przyczyny tego bywają różne. – Niezwykle szybki postęp technologiczny powoduje, iż zabezpieczenia stosowane przez firmy i instytucje bardzo szybko stają się mało skuteczne – mówił odnosząc się do powodów wycieków danych. W jego opinii, niejednokrotnie wystarczą dwa lata, by konieczna była modernizacja systemów ochrony danych.

Pytany zaś o powody bezprawnego wykorzystywania naszych danych, np. w celach marketingowych, wyjaśniał, że nie w każdym tego typu przypadku mamy do czynienia z naruszeniem przepisów prawa. Dość często zdarza się, że sami lekkomyślnie udostępniamy nasze dane osobowe i zezwalamy na ich przekazywanie innym podmiotom. – Uważajmy, komu i w zamian za co zezwalamy na przetwarzanie naszych danych osobowych – radził.

Odnosząc się zaś do pytania, czy odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę skalę zjawiska, nie jest fikcją, minister Andrzej Lewiński powiedział, że firmy i instytucje faktycznie niejednokrotnie czują się bezkarne. W jego opinii, jest to spowodowane m.in. tym, że organy ścigania zbyt często umarzają prowadzone postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu lub z powodu niewykrycia sprawców. Poza tym bardzo często niewłaściwie interpretują przepisy i zdają się nie zauważać, że np. niezabezpieczenie danych osobowych i umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym albo wykorzystanie danych bez podstawy prawnej wypełnia znamiona przestępstw z przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych i to one, a nie przepisy Kodeksu karnego, powinny mieć w takich przypadkach zastosowanie.

Minister Lewiński zaznaczył, że rewolucyjne zmiany, m.in. pod względem odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, czekają nas po wejściu w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Przewiduje ono bowiem możliwość nakładania kar finansowych za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych bezpośrednio przez organy ds. ochrony danych osobowych. – To powinno poprawić skuteczność ochrony danych osobowych – powiedział.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności