Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy, 21.09.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-09-29 09:09:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-09-29 09:41:46

W dobie rozwoju nowych technologii konieczna jest dyskusja o zakresie i sposobie pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców.

Taką opinię dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyraziła w czasie wywiadu udzielonego redaktorowi Łukaszowi Guzie z „Dziennika Gazety Prawnej”.

W opinii pani minister, należy podjąć kroki, mające na celu doprecyzowanie, jakie dane osobowe pracowników i w jaki sposób mogą pozyskiwać pracodawcy. Rozwój nowych technologii spowodował bowiem, iż pracodawcy mają możliwość zdobycia wielu informacji na temat zatrudnianych osób, mimo iż nie zezwalają im na to obowiązujące przepisy prawa. Za pośrednictwem portali społecznościowych mają bowiem możliwość zebrania wielu informacji o pracownikach, które wykraczają poza ramy zawarte w art. 221 Kodeksu pracy. - Prawo nie zabrania pozyskiwania ich w taki sposób, aczkolwiek dozwolone jest przetwarzanie przez pracodawcę tylko tych, o których mowa w art. 221 k.p. – mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa.– Niejednokrotnie dochodzi więc tu do kuriozalnych sytuacji, w których pracodawca dysponuje znacznie szerszym, niż dozwolony wynika to z prawa, zakresem danych, co rodzi pokusę, by je wykorzystywać, mimo braku podstaw prawnych – wskazywała.

GIODO, pytana o to, czy pracodawcy mogą przetwarzać te dodatkowe informacje, które zatrudnieni przekazali im z własnej woli, zaznaczyła, że zdania ekspertów są w tym zakresie podzielone. Część z nich stoi na stanowisku, że pracodawca nie ma prawa robić z nich użytku.

Rozmowa dotyczyła też dopuszczalności różnych form nadzorowania i kontrolowania pracownika, w tym stosowania wideomonitoringu oraz systemów biometrycznych, a także zgody pracownika jako podstawy przetwarzania jego danych osobowych. Kolejną poruszaną kwestią była telepraca stanowiąca doskonały przykład na konieczność uwzględnienia nowych technologii w przepisach prawa.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności