Zachowanie własnej prywatności zależy głównie od nas samych, 17.08.2015

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-08-19 15:08:30
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-08-19 15:27:50

O to, czy rozwój nowych technologii wpływa na utratę naszej prywatności dr Edytę Bielak–Jomaa, GIODO, na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia pytał red. Marek Modrzejewski.

W opinii pani minister, w dużej mierze to od nas samych zależy, czy zdołamy zachować naszą prywatność, czy nie. Rolą zaś GIODO jest podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym - informowanie o zagrożeniach, jakie towarzyszą wykorzystywaniu naszych danych zarówno przez prywatne, jak i publiczne instytucje. Takim zagrożeniem mogą być np. nowoczesne technologie, o ile ich tworzeniu nie towarzyszy analiza i ocena planowanych rozwiązań pod kątem ich wpływu na prawo do prywatności jednostki. Każde bowiem przetwarzanie danych osobowych powinno być planowane z uwzględnieniem koncepcji ochrony prywatności w fazie projektowania, tzw. privacy by design.

Przykładem braku takiego perspektywicznego podejścia do przetwarzania danych osobowych jest przygotowany w Ministerstwie Finansów nowy System Informacji Telefonicznej, w ramach którego wykorzystywany będzie m.in. system biometrii głosowej. Projekt ten budzi wątpliwości GIODO ze względu na niezgodność z Konstytucją i ustawą o ochronie danych osobowych. Jak podkreślała dr Edyta Bielak–Jomaa, korzystanie z tego systemu nie tylko jest nadmierną ingerencją w prywatność człowieka, ale też nie jest niezbędne w realizacji ustawowych zadań fiskusa. Generalna Inspektor powołała się również na opinię Grupy Roboczej Art. 29, skupiającej wszystkie europejskie organy ds. ochrony danych osobowych, w której przestrzega się przed coraz powszechniejszym stosowaniem biometrii, jako zagrażającej fundamentalnym prawom człowieka.

Tymczasem aż 54% ankietowanych przez TNS Polska uznaje biometrię głosową za atrakcyjne rozwiązanie zabezpieczenia swoich danych. Poproszona o skomentowanie wyników badań GIODO wskazała, że o ile wiemy, jakie będą skutki wyrażonej przez nas zgody na gromadzenie i wykorzystywanie naszych danych, w tym danych biometrycznych, i jesteśmy tych skutków świadomi, to nie widzi żadnego problemu, by korzystać z  takich rozwiązań. Dodała również, że nie jest przeciwnikiem nowych rozwiązań technologicznych, ale jako organ ds. ochrony danych osobowych jest zobowiązana do informowania o konsekwencjach ich stosowania.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności