Spotkanie abonentów Polityki Insight z GIODO, 23.06.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-07-06 12:07:03
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-07-06 12:57:32

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, sankcje za naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, a także o funkcjonowanie Biura GIODO to główne tematy spotkania abonentów Polityki Insight z GIODO.

Odbyło się ono 23 czerwca 2015 r. w Warszawie w siedzibie redakcji Polityki Insight i przybrało formę debaty z czytelnikami tego tytułu – przedstawicielami biznesu, ambasad i nauki.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mówiła m.in. o stanie prac nad reformą unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i podstawowych rozwiązaniach, jakie one wprowadzą. Odpowiadała także na pytania uczestników spotkania.

Odnosząc się do kwestii zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w nowych, unijnych przepisach, dr Edyta Bielak-Jomaa wskazała, że: – Świadoma zgoda sprzyja wysokiemu poziomowi ochrony danych osobowych, a propozycja osłabienia tych zasad przez Radę UE jest zbyt daleko idąca. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych powinna być zatem świadoma, dobrowolna, wyraźna i udzielona na konkretny cel, uprzednio jasno określony przez podmioty chcące jego dane przetwarzać. 

W czasie spotkania omówiono również możliwość nakładania kar administracyjnych za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, którą przewiduje projekt unijnego rozporządzenia. Zdaniem GIODO to dobra propozycja, gdyż przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych nie działają w praktyce i są niewystarczające.

Minister Bielak-Jomaa zwróciła uwagę na zbyt małą liczbę kontrolerów w GIODO, gdyż jest ich zaledwie kilkunastu. – Dla porównania - Państwowa Inspekcja Pracy ma ich ok. 1700 – wskazywała. Chciałabym, żeby liczba kontrolerów GIODO była wyższa oraz aby zostały powołane dwa lub trzy ośrodki zamiejscowe, ale nie pozwala na to budżet kierowanej przeze mnie instytucji – dodała.

W opinii dr Edyty Bielak-Jomaa, sposobem na zwiększenie dbałości o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ma być przede wszystkim wzmocnienie roli administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). – GIODO prowadzi obecnie szkolenia takich administratorów, a pierwsze z nich przeznaczone było dla ABI zatrudnionych w jednostkach rządowych – dodała.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności