IPN powinien być zobowiązany do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, 25.06.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-06-29 15:06:25
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-06-29 15:05:16

GIODO będzie zabiegał o taką zmianę przepisów, by IPN był zobligowany do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych – zapowiada minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO.

W opinii ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), uchwalona jesienią 2006 r. nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wyłączająca IPN spod działania ustawy o ochronie danych, stanowi naruszenie art. 51 Konstytucji RP i przepisów dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych.

W rozmowie z redaktor Katarzyną Lechowicz-Dyl z PAP zastępca GIODO zapowiedział podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany tych przepisów.

Zamierzamy wrócić do skutków, które spowodowało upublicznienie na przełomie 2004 i 2005 r. w Internecie listy katalogowej z czytelni IPN ze 160 tys. nazwisk oficerów i tajnych współpracowników służb specjalnych PRL oraz osób wytypowanych do współpracy, potocznie zwanej „listą Wildsteina”. Uchwalona w jej wyniku przyspieszona nowelizacja ustawy o IPN wprowadziła art. 71, zgodnie z którym do działalności Instytutu nie stosuje się ustawy o ochronie danych osobowych. To jest zapis niekonstytucyjny i łamiący w tym zakresie wszystkie przepisy europejskie – powiedział minister Andrzej Lewiński.

Zapowiedział, że GIODO będzie dążył do zmiany tego przepisu. – W Polsce wszystkie podmioty muszą podlegać ustawie o ochronie danych osobowych. Mogą być przypadki odstępstw, ale tylko w sytuacjach, kiedy ochrona danych osobowych jest uregulowana w odrębnych przepisach rangi ustawowej, tak jak nakazuje to unijna dyrektywa 95/46 – dodał.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności