Pytanie Pani Elżbiety Piela-Mielczarek,

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 14:58:03
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
W odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczącej o opinię czy poseł ujawniając - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - w oświadczeniu majątkowym dane personalne osoby fizycznej, która udzieliła mu pożyczki, nie narusza w  ten sposób przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprzejmie informuję, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, póz. 883 z pózn. zm.) określa m.in. przesłanki przetwarzania danych (w tym zbierania i udostępniania danych osobowych ) oraz prawa osób, których dane są lub mogą być przetwarzane w  zbiorach danych. Podstawą przetwarzania danych jest m.in. zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepis prawa.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności