GI-DS-430/184/03

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2003-10-23 14:47:13
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, z dnia 21 maja 2003 r., w związku z uzyskaniem informacji, z której wynika, iż Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, nie dopełniło obowiązku wynikającego z przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), polegającego na zgłoszeniu do rejestracji zbioru danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się więc o podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopełnienie obowiązku rejestracyjnego, albowiem opisane działania budzą zastrzeżenia pod względem zgodności z przepisami ustawy.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności