GIODO o monitoringu oraz rejestracji obrazu i dźwięku w lokalach wyborczych

W opinii GIODO, rozwiązania przyjęte w Kodeksie wyborczym wymagają dostosowania do przepisów o ochronie danych, zwłaszcza zaś unijnego rozporządzenia w tej sprawie (RODO), które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r.

Samorządy adwokatów i radców prawnych o dopuszczalności jednoczesnego wykonywania zawodu i pełnienia funkcji IOD

GIODO wystąpił do samorządu radców prawnych i samorządu adwokatów z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości wykonywania tych zawodów i jednoczesnego pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych.

GIODO zaprasza ABI z przedszkoli na szkolenie z RODO, 24.04.2018 r.

GIODO przygotował kolejne sektorowe szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) dotyczące rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Tym razem jest ono adresowane do osób pełniących tę funkcje w przedszkolach.

Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjne

GIODO zaprasza placówki uczestniczące w VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa (…)” do udziału w konkursie.

Ikony na skróty Submit a complaint Schengen Files Registration Information and advice Electronic inbox Your data - your concern

Serwisy GIODO: