VIII edycja konkursu na esej dla studentów

„Pozyskiwanie danych osobowych dla celów prowadzenia portalu studenckiego” to temat, który powinien zostać omówiony w nadsyłanych pracach.

Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych

Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.

Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że od 12 marca 2018 r. rusza infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem: 606-950-000.

ABI nie powinien nadawać upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych nie powinien przyznawać administratorowi bezpieczeństwa informacji (ABI) uprawnień do nadawania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Ikony na skróty Submit a complaint Schengen Files Registration Information and advice Electronic inbox Your data - your concern

Serwisy GIODO: