Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Potwierdzenie rejestracji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 13:32:43
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Na żądanie administratora danych – o czym stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych - może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu zgłoszonego przez niego zbioru danych.

Natomiast, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru niezwłocznie po dokonaniu rejestracji wydaje administratorowi danych tzw. szczególnie chronionych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (m.in. takich jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniową partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych).

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności