Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Informacje techniczne dla interesantów, którzy chcą złożyć wniosek drogą elektroniczną

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek
Wprowadził‚ informację: 2008-03-31 12:34:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-08-12 12:59:54

W celu korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) i potwierdzania swojej tożsamości środkami identyfikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych usług zaufania, o których mowa w art. 3 pkt 17 rozporządzenia eIDAS niezbędne jest posiadanie komputera z:

  • podłączonym czytnikiem kart mikroprocesorowych;
  • zainstalowanym sterownikiem do obsługi czytnika kart mikroprocesorowych (sterowniki dostarczane są przez producentów  czytników) zawierających certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 15 rozporządzenia eIDAS;
  • zarejestrowanym certyfikatem osoby uprawnionej do podpisywania składanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zainstalowanym zaktualizowanym środowiskiem wykonywania skryptów JAVA;
  • zainstalowaną zaktualizowaną przeglądarką internetową.

 

W celu korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) i autoryzowaniu się profilem zaufanym niezbędne jest posiadanie komputera z:

  • zainstalowanym zaktualizowanym środowiskiem wykonywania skryptów JAVA;
  • zainstalowaną zaktualizowaną przeglądarką internetową.

 

Korzystanie z ESP – GIODO

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ESP-GIODO) umożliwia składanie podań, wniosków i skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu platformy ePUAP. Wykaz spraw możliwych do załatwienia przy pomocy ESP-GIODO znajduje się tutaj.

W przypadku składania podania, wniosku lub skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem platformy ePUAP nie należy zmieniać domyślnie przypisanego do formularza adresu skrytki Biura GIODO (tj.:  „/GIODO/SkrytkaESP”).  Zmiana tego adresu na inny adres skutkować może tym, że wniosek trafi na niemonitorowaną skrytkę i pomimo otrzymania przez wysyłającego Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia, wniosek ten nie zostanie automatycznie przesłany do Kancelarii Biura GIODO i rozpatrzony w ustawowym terminie.

 

OPROGRAMOWANIE JAVA

Instalator środowiska wykonywania skryptów JAVA można pobrać tutaj.

Opis instalacji oprogramowania Java znajduje się tutaj.

Aby sprawdzić czy Java jest zainstalowana należy kliknąć tutaj.

 

POTWIERDZENIE FAKTU PRZEDŁOŻENIA SPRAWY

Fakt przedłożenia do GIODO podania, wniosku lub skargi przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej potwierdzany jest za pośrednictwem generowanego w sposób automatyczny Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

Poświadczenia te w przypadku pism i wniosków wysyłanych poprzez ePUAP lub ePK dostępne są odpowiednio na kontach użytkownika wymienionych systemów, tj. ePUAP i ePK.

W przypadku wniosków o rejestracje zbioru danych do rejestracji, które wysyłane są za pośrednictwem aplikacji eGIODO, UPP przesyłane jest na konto poczty elektronicznej osoby wysyłającej wniosek w postaci pliku o nazwie z rozszerzeniem *.zsi. W celu jego weryfikacji należy zapisać ten plik na dysku, uruchomić weryfikator dostępny pod adresem: https://esp.giodo.gov.pl/esp2_4/Pages/UpoValidator.aspx i postępować zgodnie z zawartą tam instrukcją.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności