Czy powołanie ABI jest obowiązkowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:26
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych. W przypadku niepowołania ABI, jego zadania wykonuje sam administrator danych (art. 36b u.o.d.o.), z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania i oczywiście obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (patrz niżej).

Nowelizacja, w tym zakresie, nie ma wpływu na dotychczasowe obowiązki administratora danych. Był on i nadal jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z prawem, w tym z normami u.o.d.o., zorganizowanie procesu przetwarzania danych osobowych. 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności