Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-03-11 11:03:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-10-25 11:51:54

Zasady dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, w tym obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, obligatoryjna treść zgłoszenia oraz przypadki, w których administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji, określone zostały w rozdziale 6 ustawy o ochronie danych osobowych - Rejestracja zbiorów danych osobowych. Więcej informacji o rejestracji zbiorów.

 
 
 
 

Zasady dotyczące powoływania, odwoływania oraz rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) określone zostały w art. 36a oraz art. 46b – 46f ustawy o ochronie danych osobowych. Z kolei wzór zgłoszenia powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Więcej informacji o rejestracji ABI.

Ostatnie aktualności