Odliczamy do RODO

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Agata Smolak 2017-10-24 09:04:18

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Fundacje i stowarzyszenie, 13 listopada 2017 r.

W imieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowym dr Edyty Bielak-Jomaa, uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w fundacjach i stowarzyszeniach w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”. Szkolenie jest bezpłatne, a do udziału uprawnieni są administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora fundacji i stowarzyszeń, zarejestrowani w rejestrze GIODO.

Szkolenie zakłada omówienie zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, w szczególności w zakresie obowiązków administratorów danych i ABI  - przyszłych inspektorów ochrony danych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez fundacje i stowarzyszenia. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r. (a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r.) poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, jakie wiąże się ze stosowaniem nowych przepisów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje szkolenie, które ułatwi Państwu zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2017 r. Do udziału zaproszeni zostali administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora fundacji i stowarzyszeń, którzy są zarejestrowani w ogólnopolskim, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

  • Sektor pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej - OPS), grudzień 2017 r.

Powyższe sektory zostały wyznaczone w oparciu o analizę bieżących problemów i potrzeb.

Informacje o szkoleniach dla kolejnych sektorów będą zamieszczane po ustaleniu ich planu na 2018 r. w niniejszej zakładce oraz w ABI-informatorze.

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe

  • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów

  • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności