Odliczamy do RODO

Studia podyplomowe w ramach współpracy z uczelniami

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-09-07 11:09:51
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-10-25 10:05:10

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pragnie zachęcić wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych i prywatności do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnie wyższe.

 

Studia te adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym:

- administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji,

- pracodawców,

- pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych

- pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,

- absolwentów szkół wyższych,

- pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

 

Obecnie dostępna jest szeroka oferta studiów podyplomowych realizowanych w ramach porozumień o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych podpisanych między GIODO a uczelniami wyższymi. Szczegółowe informacje dostępne są na następujących stronach internetowych:

 

 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
 2. Akademia Leona Koźmińskiego – Podyplomowe Studia Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Podyplomowe Studia Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji,
 4. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Podyplomowe Studia Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
 5. Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych,
 6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – Podyplomowe Studia Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych
 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Podyplomowe Studia Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie,
 8. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Podyplomowe Studia Ochrona Informacji Niejawnych
 9. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – Podyplomowe Studia Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych,
 10. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Studium "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji",
 11. Uniwersytet Jagielloński - Podypolomowe Studia "Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie".
 12. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) –ABI / IODO podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności