Odliczamy do RODO
Współpraca z Regulatorami – Forum wymiany informacji
Stworzenie forum wymiany informacji to cel pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli organów regulacyjnych zajmujących się sprawami ochrony prywatności w Polsce.
Porozumienie o współpracy GIODO z Komendantem Głównym Policji i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, 22.09.2015 r.
W dniu 22 września 2015 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Personalizacja składki ubezpieczeniowej
Wspólny projekt badawczy GIODO i Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności