Odliczamy do RODO

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Beata Zużewicz 2017-11-16 09:21:47
  1. Szkolenie w zakresie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych dla przedstawicieli sądów apelacji wrocławskich przeprowadzą eksperci Biura GIODO. Organizatorzy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków i Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście, Wrocław, 23-24 listopada 2017 r.
  2. O bezpieczeństwie informacyjnym w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia – to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas III Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni”. Organizator: Akademia Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia, 23-24 listopada 2017 r.
  3. Podpisanie Porozumienia pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Warszawa, 21 listopada 2017 r.
  4. Zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO na Konferencji „Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym". Organizator C.H. Beck. Warszawa 20-21 listopada 2017 r.
  5. Zagadnienie wykorzystania danych użytkowników sieci przy realizacji działań marketingowych w świetle RODO omówi przedstawiciel GIODO podczas Konferencji Marketing & Media Summit 2017. Organizator: Uniwersytet SWPS. Warszawa, 20 listopada 2017 r.
  6. Co RODO zmieni z punktu widzenia organu nadzorczego? Tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO podczas VI edycji Konwentu Ochrony Danych Osobowych i Informacji. w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Organizator: ForSafe Sp. z o.o oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Łódź, 17 listopada 2017 r.
  7. O certyfikacji i kodeksach postępowania jako nowych narzędziach zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych będzie mówił przedstawiciel GIODO podczas 3.edycji konferencji Mastering the Game. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z  Narodowym Centrum Kultury, Miastem Stołecznym Warszawa, Fundacją Indie Games Polska, Kancelarią DLA Piper oraz Warszawską Szkołą Filmową. Warszawskie Centrum Kreatywności Targowa, 17 listopada 2017 r.
  8. "Związek i wpływ ochrony danych osobowych w kontekście całokształtu zadań i czynności wykonywanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz pracownika tego urzędu" - to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej". Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Polskich. Lublin, 10.11.2017 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności