Odliczamy do RODO
news photo

Gmina administratorem danych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

To gmina powinna zgłosić do rejestracji GIODO zbiór danych tworzony na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny.

news photo

Jakie wymagania musi spełniać inspektor ochrony danych?

Wymagany od inspektora ochrony danych poziom wiedzy fachowej musi być współmierny do charakteru, ilości i stopnia skomplikowania procesów przetwarzania danych prowadzonych przez podmiot, który go wyznacza.

news photo

Opracowanie planu sprawdzeń - ważny element pracy ABI

Dokonywanie przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) planowych sprawdzeń służy właściwemu zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

news photo

Niezależność ABI – analiza zgłaszanych problemów

Zapewnienie ABI niezależności to jeden z niezwykle ważnych obowiązków każdego administratora danych. O tym, co to oznacza w praktyce, GIODO wyjaśnia w nowych materiałach zamieszczonych w „ABI-Informatorze".

Reforma przepisów
Element graficzna - reforma przepisów
Ikony na skróty Jeśli chcesz złożyć skargę Schengen Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki Elektroniczna skrzynka podawcza Program Twoje dane – twoja sprawa

Serwisy GIODO: