Odliczamy do RODO

„Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO”

Konferencja GIODO z okazji XII Dnia Ochrony Danych Osobowych

Dekalog rekrutera

Ponieważ przy rekrutacji pracowników wciąż dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował zestaw zasad, których podmioty chcące zatrudnić nowe osoby, muszą bezwzględnie przestrzegać.

Kodeksy postępowań – instrument zapewniania i wykazywania zgodności z RODO, 11.01.2018 r.

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nadają kodeksom postępowań wysoką rangę. Dzięki temu ze znanego dotąd w postaci kodeksów dobrych praktyk narzędzia wizerunkowo-promocyjnego staną się one instrumentem o charakterze prawnym.

Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.

Ikony na skróty Submit a complaint Schengen Files Registration Information and advice Electronic inbox Your data - your concern

Serwisy GIODO: