Odliczamy do RODO

Edukacja fundamentem systemu ochrony danych osobowych, 17.10.2017 r.

Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności.

Interwencje GIODO w sprawie zabezpieczania danych osobowych przez uczelnie

Warszawska szkoła wyższa AlmaMer zabezpieczyła już dokumenty z danymi osobowymi studentów i pracowników. Z kolei po kontroli trzech uczelni w Katowicach GIODO składa zawiadomienia do prokuratury.

Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 9-10.10.2017

GIODO rozwija współpracę z organami nadzorczymi Czech, Słowacji i Węgier dla skuteczniejszego wdrożenia RODO.

Po kontroli GIODO związanej z wyciekiem danych osobowych, szpital wdraża środki naprawcze

Zwolnienia osób winnych naruszeń, dodatkowe audyty bezpieczeństwa danych, opracowanie procedur reagowania na incydenty to tylko część z długiej ich listy.

Ikony na skróty Submit a complaint Schengen Files Registration Information and advice Electronic inbox Your data - your concern

Serwisy GIODO: