Odliczamy do RODO

Bezpieczeństwo danych w rejestrze PESEL do poprawy

GIODO nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL.

Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI

W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.

Zapisy do VIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” rozpoczęte

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie edukacyjnym GIODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 29 września 2017 r.

Przygotowanie do reformy prawa ochrony danych osobowych priorytetowym działaniem GIODO

Przygotowanie zarówno administratorów danych oraz osób, których dane dotyczą, jak i Biura GIODO, do rozpoczęcia stosowania RODO to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Ikony na skróty Submit a complaint Schengen Files Registration Information and advice Electronic inbox Your data - your concern

Serwisy GIODO: