Strona główna Jeśli chcesz złożyć skargę Składanie skargi drogą elektroniczną
Składanie skargi drogą elektroniczną

Informacje ogólne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-09-12
Wprowadził informację: 2009-04-23 10:59:41
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36

Złożenie skargi drogą elektroniczną może nastąpić przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl, w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza". Tam też opisane są konieczne elementy skargi wnoszonej drogą elektroniczną.
UWAGA! Skarga składana drogą elektroniczną powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy zachowaniu zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskie­go i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (…), zwanym rozporządzeniem eIDAS.