Strona głównaAktualności
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Internetowy serwis ABI informator
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Zapisz się do newslettera GIODO
Aktualności

Weryfikowanie etatowego zatrudniania osób realizujących zamówienia publiczne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś2017-04-28
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2017-04-28 14:04:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-05-04 11:39:45

Wspólne stanowisko GIODO i UZP ma ułatwić stosowanie klauzul społecznych w przetargach.

Wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy wzmacniające stosowanie klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy w ramach zamówień publicznych były w ostatnim czasie przedmiotem publicznej dyskusji. Jej uczestnicy wskazywali, iż obowiązujące przepisy rodzą po stronie zamawiających problemy z weryfikowaniem zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę. W związku z tym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Małgorzata Stręciwilk wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Edytą Bielak-Jomaa wypracowali rozwiązanie mające zapewnić skuteczną realizację polityki społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przy jednoczesnym poszanowaniu zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Zakres danych

Uzgodniono, że zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewni realną i efektywną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Modyfikacja dokumentów

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, przygotował i udostępnia na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zmodyfikowane dokumenty w tej sprawie, tj.:

Poniżej prezentujemy wspólny komunikat obu urzędów w tej sprawie.

Plany na przyszłość

W opinii GIODO, wspólne ustalenia dotyczące rozwiązań mających na celu ułatwienie stosowania klauzul społecznych w przetargach powinny być również brane pod uwagę w pracach nad nowym prawem zamówień publicznych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [901 kB] Komunikat prezesa UZP i GIODO  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-28 14:11:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-28 14:37:05