Odliczamy do RODO
Konferencja dla ABI okazją do konsultacji na temat reformy prawa, 26.01.2017 r.
Podczas konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” odbyły się zorganizowane przez GIODO konsultacje w sprawie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych.
Konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”, 31.01.2017 r.
Podsumowanie 20 lat obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce oraz omówienie nadchodzących zmian w tym zakresie to główne wątki konferencji „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”.
Dzień Otwarty GIODO w Dąbrowie Górniczej, 3.02.2017 r.
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3 lutego 2017 r. odbył się Dzień Otwarty GIODO.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych
GIODO oraz Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają do udziału w konferencji – Warszawa, 14.02.2017 r.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych, 14.02.2017 r.
Inspektorzy ochrony danych, dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, będą stanowić fundament nowego, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Stąd podnoszenie ich kwalifikacji to jeden z priorytetów GIODO.
Z przedsiębiorcami o przygotowaniach do stosowania nowych zasad ochrony danych, 28.02.2017 r.
Wyzwania stojące przed środowiskami biznesu i GIODO w związku reformą prawa ochrony danych osobowych to temat spotkania, które 28 lutego 2017 r. odbędzie się w Warszawie.
Szkolenie GIODO dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, 17.02.2017 r.
Przedstawieniu zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, poświęcone było szkolenie GIODO dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.
Konferencja dotycząca zmiany statusu ABI, 17.02.2017 r.
Omówieniu, jak nowe unijne prawo wpłynie na wykonywanie funkcji ABI, poświęcona była konferencja zorganizowana 17 lutego 2017 r. we Wrocławiu.
GIODO zaprasza uczelnie techniczne do współpracy, 24.02.2017 r.
Kadra i studenci uczelni technicznych to osoby, które mogą być bardzo pomocne w praktycznym wdrożeniu idei ochrony prywatności w fazie projektowania.
Szkolenia GIODO dla ABI z sektora medycznego, 1-2.03.2017 r.
Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów, poświęcone były zorganizowane przez GIODO szkolenia dla ABI z sektora medycznego.
Sektor bankowy tworzy kodeks dobrych praktyk
Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną, 11.04.2017 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.
Trwają prace nad modernizacją Konwencji nr 108 Rady Europy
Unijne organy ochrony danych wzywają rządy państw członkowskich Rady Europy i Unię Europejską do szybkiego osiągnięcia politycznego porozumienia w tej sprawie.
Zapraszamy do Gdańska na Konferencję o reformie prawa ochrony danych osobowych, 22.05.2017 r.
GIODO zaprasza na konferencję „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa”, która odbędzie się 22 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Eksperci z GIODO przeszkolili ABI z sądów, 23.05.2017 r.
Nowa rola ABI w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych to temat kolejnego, sektorowego szkolenia GIODO dla ABI.
Na Akademii Leona Koźmińskiego o szacowaniu ryzyka dla prywatności osób, 9 czerwca 2017 r.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych.
GIODO zaprasza na seminarium „odczarowujące” reformę ochrony danych osobowych, 19.06.2017 r.
W czasie jego trwania przedstawione zostaną wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 na temat wybranych zagadnień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewodę Podlaskiego. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.
Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI
W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności