Aktualne prace

Polskie tłumaczenia zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2017-04-27
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2017-04-27 15:04:18
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 16:18:59

GIODO, po przeprowadzonych konsultacjach, udostępnia polskie wersje językowe pierwszych, zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia.

Podczas obywającego się 4 i 5 kwietnia 2017 r. Posiedzenia Grupy Roboczej Artykułu 29 przyjęte zostały ostateczne teksty wytycznych do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dotyczące:

  • prawa do przenoszenia danych,
  • inspektorów ochrony danych,
  • ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Cenne uwagi z Polski

Uwzględniono w nich wnioski i sugestie zgłaszane przez podmioty biorące udział w konsultacjach tych dokumentów. Wiele cennych uwag, które zostały wzięte pod uwagę,wpłynęło z Polski, co GIODO jako podmiot je zbierający i przekazujący na forum Grupy Roboczej Art. 29, odnotowuje z dużą satysfakcją. Jednocześnie wszystkim, którzy włączyli się w opiniowanie wytycznych, serdecznie dziękuje za wniesiony wkład.

Polskie tłumaczenia

W związku z ogromnym zainteresowaniem ostatecznymi wersjami wytycznych, Biuro GIODO przygotowało polskie (nieoficjalne) wersje językowe tych dokumentów i udostępniło na swojej stronie internetowej.

Zaproszenie do dalszych prac

Jednocześnie GIODO przypomina, że obecnie trwają konsultacje Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych. GIODO czeka też na uwagi na temat trzech istotnych zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych wytycznych do rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.: zgody na przetwarzanie danych, profilowania i zgłaszania naruszeń danych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza do przesyłania opinii w tych sprawach.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [586 kB] Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 15:46:23
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 15:47:43
Plik w formacie .pdf [1788 kB] Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 15:46:23
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 16:17:14
Plik w formacie .pdf [597 kB] Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 15:46:24
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 15:47:43