TFTP

Informacje ogólne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2014-01-17
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-01-17 12:29:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:52:45

Od 2010 r. obowiązuje Umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów Terrorist Finance Tracking Program – TFTP (Dz. Urz. UE L 195/5 z dnia 27 lipca 2010 r.).

W ramach Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP) Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki) stara się identyfikować, śledzić i ścigać terrorystów i podmioty ich finansujące.
W ramach TFTP Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki wymaga na mocy prawa, aby SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) przekazywał mu określone zbiory danych z komunikatów finansowych mających znaczenie dla dochodzeń w sprawie terroryzmu. Zakres wniosków o dane jest zawężony na podstawie analiz historycznych odpowiednich typów komunikatów, analiz geograficznych i zidentyfikowanych zagrożeń terroryzmem. Dane nie są jednakże przedmiotem nieograniczonego przeszukiwania, ale podlegają konkretnym przeszukiwaniom na podstawie wcześniej istniejących informacji stanowiących powód do tego, by sądzić, że podmiot podlegający przeszukiwaniu jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem. Dane przekazywane w ramach TFTP są pełnymi danymi z zapisu transakcji finansowej.  Takie dane mogą obejmować określenie informacji o inicjatorze lub odbiorcy transakcji, w tym imię i nazwisko, adres, krajowy numer identyfikacyjny i inne dane osobowe związane z komunikatami finansowymi.

Zgodnie z art. 15 i art. 16 umowy TFTP każdy ma prawo wystąpić do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki z wnioskiem o udostępnienie danych, które go dotyczą, przetwarzanych w ramach TFTP oraz z wnioskiem o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie tych danych. W związku z tym poniżej znajdują się informacje o wymaganej przez umowę TFTP procedurze składania wyżej opisanych wniosków. Wnioski muszą być składane w języku angielskim, tym niemniej, poniżej zamieszczone zostały dla ułatwienia także robocze tłumaczenia wszystkich wymaganych w powyższej procedurze formularzy.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [1024 kB] Umowa TFTP UE-USA  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:42:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [170 kB] Information to the data subject  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [220 kB] Form A – Identification Form  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [68 kB] Form B – Article 15 Access Request Form  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [180 kB] Form C - Article 16 Rectification, Erasure or Blocking Request Form  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [65 kB] Form D - Waiver form  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [76 kB] Annex 1 – List of national data protection authorithies  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:41
Plik w formacie .pdf [54 kB] Annex 2 – List of authorised national means of identification  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:41
Plik w formacie .pdf [181 kB] Informacje dla osoby, której dane dotyczą (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [223 kB] Formularz A – Potwierdzenie tożsamości (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [70 kB] Formularz B – Art. 15 Udostępnienie danych (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:41
Plik w formacie .pdf [182 kB] Formularz C – Art. 16 Poprawienie, usunięcie, zablokowanie danych (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [67 kB] Formularz D – Upoważnienie dla organu ochrony danych osobowych (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:40
Plik w formacie .pdf [76 kB] Aneks 1 – Lista organów ochrony danych osobowych (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:41
Plik w formacie .pdf [56 kB] Aneks 2 – Lista dokumentów tożsamości (tłumaczenie nieoficjalne)  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: TFTP
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 12:32:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-07-13 14:48:41