Odliczamy do RODO

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2018-01-16 12:02:11
 1. O ochronie danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podczas Sympozjum Naukowego pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Organizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną. Warszawa, 15 marca 2018 r.
 2. O bezpieczeństwie danych osobowych w świetle RODO  - to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas 3. edycji Economic Security Forum ECONSEC 2018, pt. "Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń". Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Warszawa, 15 marca 2018 r.
 3. Ochrona danych osobowych w obszarach infrastruktury krytycznej Państwa w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - to temat przewodni wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas 13. edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa, Chemia, GAZ, który odbedzie się 14 marca 2018 r. w Warszawie. organizator: Europejskie Centrum Biznesu.
 4. Podejście do analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych będzie tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji RIBA Forum. Organizator: Stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Warszawa, 28.02.-1.03.2018 r.
 5. Konferencja Naukowa pt. "Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej Państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy", organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w związku z obchodami XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Szczytno, 27-28 lutego 2018 r.
 6. Dzień Otwarty organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wrocław 21 lutego 2018 r.
 7. O obowiązkach administratorów danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO, będzie mowa podczas Konferencji organizowanej w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków 2 lutego 2018 r.
 8. Konferencja nt. RODO z okazji Dnia Otwartego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 1 lutego 2018 r.
 9. "RODO- Sprawdzam! Proces kontrolny krajowego organu nadzorczego - co się zmieni? Jak ADO może się do niego przygotować” oraz „Koregulacja w świetle RODO, czyli po co administratorowi danych kodeksy postępowania” - tematami wystąpień przedstawicieli Biura GIODO na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Administrator danych osobowych w perspektywie RODO”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działajace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Łódzkiego. Łódź, 30 stycznia 2018 r.
 10. Konferencja organizowana w ramach XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt. "ABI w nowej roli - inspektor ochrony danych". Organizator: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, 30 stycznia 2018 r.
 11. Ochrona danych osobowych w działalności urzędów pracy w świetle przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych - to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas spotkania roboczego przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zajmujących się ochroną danych osobowych. Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Kielce, 22 stycznia 2018 r.
 12. Konferencja organizowana z okazji obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, nt. ochrony danych osobowych w działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w świetle ogólnego rozporządzenia. Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie. Kraków, 22 stycznia 2018 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności