Krajowe

Kiedy sprawa trafia do sądu

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Dziennik Gazeta Prawna2009-04-24
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-04-24 14:48:42
Ostatnio modyfikował: Maria Hilaruk 2017-03-30 21:52:20

Strona niezadowolona z decyzji wydanej przez GIODO może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Na decyzję GIODO wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy stronie - w myśl art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych - przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Większość wyroków w sprawach dot. naruszeń ochrony danych osobowych można znaleźć w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Treść wybranych wyroków

II SA/Wa 125/14

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie2016-02-16
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-02-16 12:02:24
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-02-16 12:35:28

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2014 r. uchylający decyzję GIODO DIS/DEC-1190/13/76126 w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 658/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: WSA2015-12-16
Wprowadził informację: Edyta Madziar2016-02-08 12:02:27
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-02-08 14:04:27

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2015 r. wydany w związku z decyzją GIODO DIS/DEC-71/15/8533 dotyczącą przetwarzania biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych.

I OSK 1480/14

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Naczelny Sąd Administracyjny2015-04-21
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-07-21 10:07:44
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 15:07:26

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2014 r. oddalający skarę kasacyjną GIODO na wyrok Wojewódziego Sądu Administracyjnego II SA/Wa 1819/13 wydany w związku z decyzją DOLiS/DEC 201/13 dotyczacą przetwarzania danych w serwisie internetowym.

II SA/Wa 1819/13

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Wojewódzik Sąd Administracyjny2014-01-29
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-07-21 10:07:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 15:06:07

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia  29 stycznia 2014 r. uchylający decyzję GIODO DOLiS/DEC 201/13 w sprawie przetwarzania danych na serwisie internetowym.

II SA/Wa 129/12

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Wojewódzki Sąd Administracyjny2012-04-16
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-07-31 15:18:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2012 r. oddalający skargę Prezydenta Miasta na decyzję GIODO z 15 listopada 2011 r. DEC/DIS-965/55005/11 nakazująca Prezydentowi Miasta usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie przetwarzania, tj. kodowania numeru PESEL na elektronicznym nośniku - Karcie Miejskiej.